Home Profil Sten & Fliser Nyanlæg Hegn Beskæring Vedligeholdelse Materialer Snerydning Billeder Kontakt
Anlægsgartner firma Jan M. Larsen

Profil

Anlægsgartnerfirmaet Jan M. Larsen blev grundlagt I 1987.


Jan M. Larsen er uddannet I 1984, og har været rund om alle fagets facetter, herunder både den “grønne” linje (beplantning) - samt den “grå” (belægningsarbejde/stenarbejde.

Derfor er firmaet, på grund af sin alsidighed, I stand til at råde og vejlede sine kunder på mange områder.


Firmaet har Iøvrigt specialiseret sig I Ølandsbrud (pålægning af natursten og var det første firma der herhjemme - for første gang I 100 år - var med til at anlægge et fransk/italiensk haveanlæg.


Firmaet er desuden underentreprenør på mange store anlægsopgaver.

Anlægsgartnerfirma Jan M. Larsen

Jan. M. Larsen

Løvspringsvej 5 B

Dk-2920  Charlottenlund

Tlf: +45 39 63 59 29  -  Mobil: +45 40 11 37 46

Mail: info@jml-anlaegsgartner.dk