Home Profil Sten & Fliser Nyanlæg Hegn Beskæring Vedligeholdelse Materialer Snerydning Billeder Kontakt

Jan. M. Larsen

Løvspringsvej 5 B

Dk-2920  Charlottenlund

Tlf: +45 39 63 59 29  -  Mobil: +45 40 11 37 46

Mail: info@jml-anlaegsgartner.dk

Webdesign by JM-CC

Anlægsgartner firma Jan M. Larsen

Alle former for belægningsarbejde udføres. Vi har gennem mange år erfaring, opnået stor viden i udførelsen af forskellinge belægningstyper, hvad enten det drejer sig om grusbelægning, beton- og naturstensbelægning.

Drejer det sig om helt nye belægninger eller omlægning af eksisterende belægninger, er vi også behjælpelig med råd og vejledning, så valget bliver det helt rigtige.

Sten & Fliser

Områder:

Belægningstyper: